Нашите екипи специалисти ще монтират оборудването, закупено от нас. Предлагаме и услугата – проектиране на инсталация според всички изискванията на клиента.