8 предимства на вакуумно-тръбните соларни колектори в сравнение с плоските

8 предимства на вакуумно-тръбните соларни колектори в сравнение с плоските

1. Цилиндричната форма на вакуумно-тръбния колектор му позволява да получава слънчева енергия през целия ден. Плоските колектори реализират максимална мощност за кратък период от време, когато слънцето е перпендикулярно на тяхната повърхност, през останалото време са с много ниска производителност. 2. Въздухът е изтеглен от тръбите, за да се формира вакуум. Вакуумът е най-добрия изолатор, това помага на колектора като спира загубите на топлина от конвекция и топлопроводимост вътре в тръбата. Атмосферните условия - вятър, ниски температури, атмосферно налягане оказват минимално влияние на вакуумно-тръбните колектори. Плоските колектори нямат никаква изолация, което ги прави…още →
Същност на вакуумно-тръбните слънчеви колектори

Същност на вакуумно-тръбните слънчеви колектори

Важен елемент от топлинната схема на слънчевите инсталации за топла вода са слънчевите колектори. Те се развиват и усъвършенстват повече от 120 години и през този период са предлагани различни конструктивни и схемни решения. Въпреки дългия период на развитие, основният принцип на преобразуване на слънчевата енергия в топлина при термичните слънчеви колектори остава непроменен. В основата на този принцип стои процесът на поглъщане на слънчева енергия от абсорбираща повърхност, преобразуването й в топлина и съхраняване на топлинната енергия чрез използване на така нареченият ‘парников’ ефект и топлинна изолация. Бързото развитие на термичните слънчеви…още →
Предимства на вакуумно тръбните слънчеви колектори

Предимства на вакуумно тръбните слънчеви колектори

Какви са основните предимства на вакуумно-тръбните слънчеви колектори, които предлагаме на пазара? - изолация вакуум - постигнато изолиране 10-5 Pa в тръба (най–добрата изолация в природата); - вакуумните тръби са изработени от боро-силикатно стъкло 2,5мм което издържа на градушка до 35мм; - приложение на ефекта на термодиода, минималното обратно излъчване на топлина към околната среда; - не задържат прах и не се нуждаят от почистване; - цилиндричната форма на абсорбера позволява максимално приемане на слънчевите лъчи, от изгрев до залез; - по-висока ефективност от плоските колектори; - поглъща слънчевата радиация и при облачно…още →