Бъдещето е във възобновяемите източници на енергия

За много хора малките соларни централи за собствено потребление вече са необходимост и възможност за независимост от енергодружествата. В голяма част от страните в южна Европа това е начин на живот, улеснен и подкрепен от държавата. В България за съжаление ситуацията все още изглежда различно и все пак варианти за производство и продажба на електроенергия от възобновяеми източни е възможна!

Най-общо фотоволтаичните системи се разделят на два вида в зависимост от това дали са за лични нужди или за свободния пазар. Първите от тях могат да произвеждат ток за лични нужди, без системата да е свързана с мрежата, а чрез вторите произведеният излишен ток може да се продава на пазара.

За собствени нужди

Соларните системи, които са само и единствено за собствено потребление, предполагат значително по-лесна процедура по инсталацията и пускане в експлоатация. Този вид фотоволтаици са много подходящи за къщи, вили, хотели и изобщо за всеки, който се стреми да намали разходите си за електроенергия. Основното им предимства е, че те могат да бъдат надградени при необходимост и така капацитетът им да бъде увеличен, когато потребителят прецени – след година, две или повече.

В България се предлага различно соларно оборудване, което позволява на потребителите да изберат дали да ползват системи за затопляне на водата на бойлера с енергия от слънцето, или искат да произвеждат ток за нуждите си с фотоволтаични системи.

В някои случаи тези системи могат да служат като вид резервно захранване, ако има чести прекъсвания на електричеството, което ги прави особено търсени за малките населени места или в по-отдалечените планински райони. Един от основните минуси на тези системи обаче е, че те не могат да се ползват в тъмната част на денонощието, тъй като, логично, няма от какво да се захранват. Но благодарение на доброто географско положение на България, слънчевите часове през голяма част от година предполагат възвръщане на инвестицията рамките на една до две години – а в някои случаи (според инсталираните мощности, разхода на енергия и броя слънчеви дни) говорим си за възвръщане на инвестицията в срок от 6 месеца.

Искам да продавам

Ако собствениците на солари обаче искат да продават излишния ток на съответното енергодружество и да имат финансови ползи от това, дори когато не са си у дома, ситуацията се променя значително, а инвестицията се оскъпява, а причината е разходите и времето нужни за изготвяне на документацията по включване към енергийната мрежа.

Вероятно обаче в обозримо бъдеще процедурата ще бъде опростена значително, тъй като България трябва да се съобрази с нова евродиректива, която предлага значителни облекчения за малките фотоволтаични системи.

Най-важните от тях предвиждат свързването на малките ВЕИ към мрежата да става само и единствено с т.нар. уведомяване, а мрежовите оператори могат да откажат само при основателна причина или техническа несъвместимост.

Нещо повече – от Министерството на енергетиката напомнят, че в момента се структурират редица финансови инструменти, които биха могли да се използват за насърчаване на малките солари. Вариант за финансиране на подобни проекти е и т.нар. План за възстановяване, където например са предвидени милиарди за саниране с оглед енергийната ефективност.

По данни на “Грийнпийс” един от всеки седем българи може да стане производител на енергия. Нещо повече – според проучване на CE Delft половината от гражданите на ЕС, включително местни общности, училища и болници, могат да произвеждат сами ток до 2050 г., задоволявайки 45% от енергийните си нужди. Един от начините за успешно включване към енергийна пазар на собствениците на малки соларни инсталации са т.нар. кооперативи, които са доста разпространени в Западна Европа. Тези кооперативи предлагат на членовете си както техническа и логистична подкрепа, така и консултации, изготвяне на документация за кандидатстване по финансови инструменти и други.

Бъдещето на възобновяемите източници на електроенергия в България е все по-светло и сме сигурни, че все повече хора ще се обърнат към тези източници предвид продължаващото увеличение на цените на конвенционалните източници – газ, въглища, атомна енергия.