ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ – отопление: Котел на пелети – водна риза BURNiT WBS с пелетна горелка PELL 25kW с. Църквица

Последният ни монтаж е в село Църквица и е комплект – котел на пелети BURNiT WBS с монтирана пелетна горелка Pell 25kW. Този котел е един от най-мощните модели, които няма да оставят собственика си на студено, независимо колко ниски са температурите. Котелът е подходящ за големи помещения, а водната риза може да затопли голям брой стаи. Тестван и одобрен съгл. европейска норма EN 303-5, клас 5.

Предимства:

  • Готов за експлоатация комплект пелетен котел.
  • Котел WBS, адаптиран към режим за изгаряне на пелети чрез монтирана пелетна горелка Pell и допълнителни елементи: съпротивителни ребра (турболатори), горна предпазна врата и монтажен комплект.
  • Самопочистваща функция на горелката.
  • Управление на помпа за oтоплителна инсталация.
  • Управление на помпа за БГВ (битова гореща вода) – тази функция предразполага и включване на соларна система със слънчеви колектори, което ще осигури топла вода и за летните месеци, когато котелът не се ползва.
  • Управление от външен стаен термостат.
  • Управление на котела по температурата в буферен съд.
  • Температурен датчик следи температурата в котела и в бойлера.
  • Два температурни датчика следят температурата в буфера.

Основни характеристики:

WBS 40
– Pell 30
Номинална мощност kW 30
Мин. / Макс. Мощност kW 9÷32
Габаритни размери на
WBS + Pell
Височина H mm 1145
Ширина L 624
Дълбочина D 1330
Обем водна риза l 96
Обем горивна камера l 84
Захранващо напрежение V/Hz 230/50

Можете да прочетете още за пелетния котел BURNiT WBS и разновидностите, в които го предлагаме ТУК