Предимства на соларни системи за топла вода под налягане

Всеки ден слънцето изпраща към земята енергия, по-голяма от всички източници, които ние хората използваме за цяла една година. Най-разумното нещо, което всеки човек може да се запита е: Как можем да оползотворим тази енергия?

Една от най-ефективните технологии, които сме създали до момента са слънчевите системи за топла вода под налягане. Конкретно вакуумно-тръбните слънчеви колектори, които имат капацитета да уловят над 90% о слънчевата радиация достигаща тяхната повърхност. В по-разбираеми цифри, говорим за количество енергия в рамките на 500 до 1000 kW/h на всеки квадратен метър от системата.

Как работят соларните системи за топла вода под налягане?

Слънчевите системи за топла вода оползотворяват слънчевата лъчиста енергия (т.н. радиация), преобразувайки я в топлинна енергия. Основен принцип при функционирането на соларните системи е цикличността на извършвания топлинен пренос. Този процес започва при отчетена определена разлика (индивидуално зададена, най-често 5-7º С) между температурата на водата в бойлера и флуида във вакуумно-тръбния колектор. Ако температурата на слънчевия колектор е по-висока с 5ºC, електронното управление на системата подава сигнал към помпената станция да стартира охлаждане на слънчевия колектор и паралелно започва загряване на топлообменника чрез циркулиране на топлоносеща течност от колектора към бойлера.

Цикълът продължава до изравняване на двете температури. Самите температури се отчитат чрез термостати. Соларната система е защитена от прегряване, тъй като стандартно електрониката прекъсва топлинния пренос при постигане температура на бойлера 60-70ºС. Така, налягането в тръбната система се поема от разширителен съд с точно оразмерен индивидуално обем, който поема разширението на топлоносещия разтвор до идването на нощта, когато системата се самоохлажда.

Какви са предимствата на слънчевите системи за топла вода под налягане?

  • Едно от основните предимства е, че системата под налягане не е нужно да се монтира над помещението, в което ще се използва горещата вода. Спокойно може да бъде инсталирана на двора или терасата, като благодарение на налягането в системата водата безпроблемно се изкачва до баните и местата, където е необходима.
  • Друго от предимствата е, че соларните системи системи под налягане са по-подходящи за зимни условия, тъй като водата, затворена в тръбата, завира при много по-ниска температура (40 °C).