Facebook игра – спечели ваучер за 100 лв.

💥💥СПЕЧЕЛИ 100 лв ВАУЧЕР ОТ HAY GROUP!!!💥💥
➡️От днес 10.03.2020 до 31.03.2020 можете да участвате в нашата мартенска игра за 3 ваучера на стойност 100 лв!

👍Харесате публикацията ни!
👉Напишете коментар под публикацията – “Участвам”

Hay Group Ви пожелава успех!

👍Харесайте страницата ни Hay Group – слънчеви системи, пелетни камини, бойлери!
👉Споделете публикацията на Вата стена

 

ПРАВИЛА НА ИГРАТА:

1. Организатор

1.1. Промоционалната игра на „Hay Group“, наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира и осъществява от „Хай Груп” ООД, (наричано по-долу за краткост „Организатор“) със съдействието на рекламна агенция „Социатор“ ЕООД в качеството на изпълнител и наричана по-долу, за краткост „Изпълнител”. Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: haiksolar.com. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на haiksolar.com. Участниците поемат задължение да следят актуалната им версия към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Играта се организира с рекламна цел – за популяризиране на Организатора – „Hay Group“, както и предлаганите от него продукти: соларни системи под налягане, соларни системи без налягане, вакуумно-тръбни соларни системи, пелетни камини и отоплителни уреди, бойлери, циркулационни помпи за соларни системи.

1.5. Играта не е организирана, спонсорирана, промотирана от Facebook Inc. и не трябва да се асоциира с Facebook Inc.

1.6. Участниците в Играта не могат да предявяват претенции към Facebook Inc. по отношение провеждането на Играта и определянето на победителите.

2. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира, считано от 10.03.2020 г. и продължава до 31.03.2020 г. (включително).

2.2. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

3. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра не могат да участват лица, работещи за Организатора, Изпълнителя, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

3.2. Участвайки в Играта, участниците приемат настоящите общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби.

4. Начин за провеждане на Играта

4.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да хареса публикацията на Играта във „Фейсбук“, която се намира на адрес: https://www.facebook.com/260225640716915/photos/a.2521051084634348/3512117545527692/

Стъпка 2: Да остави коментар „Участвам“ под публикацията на играта във „Фейсбук“, която се намира на адрес: https://www.facebook.com/260225640716915/photos/a.2521051084634348/3512117545527692

4.2. Единствено лица изпълнили и двете стъпки ще могат да участват в жребия за определяне победителите в играта.

4.3. За всеки участник ще бъде зачетено само едно участие за тегленето на наградите, независимо от броя заявени такива.

4.4. Всеки участник може да участва само с един валиден „Фейсбук“ профил. Коментари от дублиращи се профили, регистрирани от едно и също лице се считат за невалидни. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в Играта и нарушаване на механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани, като губят правото на спечелване на награда. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно едностранно да дисквалифицира участници без допълнително уведомление.

4.5. Участници, които публикуват коментар, съдържащ обидни и/или подигравателни думи, изображения, символи или послания, както и снимки, чието съдържание не е авторско, ще бъдат дисквалифицирани от участие в Играта без допълнително уведомление. Организаторът има право да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави.

5. Награди и теглене на печелившите

5.1. Наградите в Играта са: общо 3 (три) броя ваучери на стойност 100 лв, които могат да се използват за покупка на слънчеви системи и слънчеви колектори или камини и отоплителни системи от фирма „Хай Груп” ООД.

5.2. Теглене на печелившите: Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, като методът за определяне на победителите в Играта ще бъде следният: Всеки участник в играта ще придобие номер, който ще бъде определен от последователността на коментарите под „Фейсбук“ публикацията на играта. Чрез интернет генераторът за получаване на случайни числа: www.random.org ще бъдат изтеглени три номера, които ще определят победителите в Играта. Тегленето на номерата ще бъде излъчвано на живо на „Фейсбук“ страницата на Организатора – „Hay Group – слънчеви системи, пелетни камини, бойлери“.