Качественото окабеляване е един от основните фактори за ефективна работа на една фотоволтаична система. Правилно проектирано и изпълнено с качествени компоненти, окабеляването може да намали загубите на енергия по кабелните трасета и да осигури дълга и безопасна експлоатация на централата.

Този вид конектори служат за успоредно свързване на фотоволтаичните модули, за повишаване на зарядния ток (A).

Допустим максимален ток  – 30А