Соларните електроцентрали, съчетаващи възможностите на мрежовите и автономните системи, се наричат хибридни системи. Те комбинират слънчева енергия от фотоволтаична система с друг енергиен източник, генериращ енергия. Мрежовият инвертор преобразува постоянния ток от фотоволтаичните модули в променлив, синхронизирайки неговите параметри с външната електрическа мрежа. Преобразуваната енергия от фотоволтаичните модули се използва за захранване на електрическите уреди. Неизползваната слънчева енергия, която се генерира през деня може да се съхранява и да се използва когато генерираната слънчева енергия е недостатъчна. Ако са се изтощили използваемата мощност в батериите, уредите започват да черпят енергия от обществената мрежата.

В хибридна система след като батерията е напълно заредена, тя спира да получава енергия от слънчевата система. Излишната слънчева енергия, може да бъде експортирана в обществената мрежа.

Предимства на хибридната система – надеждността, позволява ви да съхранявате излишната слънчева енергия, позволява усъвършенствано управление на енергията – възможността да се избира кога е най- ефикасно да се отдава енергия на външната система и кога да се съхранява. Недостатъците са свързани с по-високата цена, главно поради високата цена на батериите, По-сложната инсталация изисква повече място и по-високи разходи за инсталиране.