Мрежовите слънчеви системи са най-често срещаните и широко използвани както за дома, така и за бизнеса. Тези системи не се нуждаят от батерии и са свързани към обществената електрическа мрежа. Мрежовият инвертор преобразува постоянния ток от фотоволтаичните модули в променлив, синхронизирайки неговите параметри с външната електрическа мрежа. Преобразуваната енергия от фотоволтаичните модули се използва за захранване на електрическите уреди. Ако тя се окаже недостатъчно, то допълнителна мощност се добавят от електрическата мрежа.

В случай, че се генерира повече енергия, отколкото е необходима в конкретния момент е възможно всяка излишна слънчева енергия да се изнася в електрическата мрежа или автоматично да намалим мощността на електроцентралата до необходимото ниво. Обществената мрежа играе роля на виртуална батерия с неограничен капацитет, позволявайки използване на слънчевата електроцентрала на 100%.

При генериране на повече енергия от консумираната е също така възможно да се увеличи собственото потребление на енергия, чрез включване на електроуреди, които не се ползват постоянно. Този тип електрически централи са подхоящи за фабрики и офиси, в които значителна част от електропотреблението се пада през светлата част на денонощието. Освен повишаването на собственото потребление на слънчева енергия е възможно да се зареждат и батерии. Електроцентрала, която съчетава възможностите на мрежова и автономна системи, и се нарича хибридна фотоволтаична електроцентрала. Мрежовата соларна централа може да работи само при наличие на напрежение във външната мрежа.

От съображения за безопасност, при аварийно изключване на външното захранване, мрежовият инвертор изключва и соларната електроцентрала, за да не подава напрежение в общата мрежа и за да не може да причини вреда на електротехниците, ремонтиращи линията. Предимства на мрежовата електроцентрала — са ниската цена, лесното изграждане, надеждността и кратък срок на възвръщаемост на инвестициите в условията на продажба на излишната енергия към обществената мрежата.