Автономната системата не е свързана към електрическата мрежа и изисква съхранение на произведената енергия с батерия. Слънчевите системи извън мрежата трябва да бъдат проектирани по подходящ начин, така че да генерират достатъчно енергия през цялата година и да имат достатъчен капацитет на батерията, за да отговорят на изискванията на домакинството. Системите,които не са свързани с мрежата са по-скъпи от мрежoвите поради високата цена на батериите и инверторите. Те са подходящи за по-отдалечени райони, които са далеч от електрическата мрежа.

Съществуват различни видове системи извън мрежата. След като слънчевата енергия се използва от уредите, всяка излишна мощност се използва за зареждане на батериите. Соларна централа без свързване към обществената енергопреносна мрежа (Off-Grid или Stand-alone Solar Power System) осигурява независимост от доставчиците на енергия. Важен компонент на такава система са батериите, които позволяват използване на слънчева енергия не само през деня, но и през нощта. През светлата част на деня генерираната мощност се използва за захранване на електрически уреди. Ако централата произвежда повече мощност, отколкото е необходима в конкретния момент, допълнителната енергия се насочва за заряд на батериите, които образуват система за съхранение на енергия.

Фотоволтаичните електроцентрали от типа Off-Grid могат да бъдат с различна мощност: от микро-системи подходящи са каравана или лодка до мащабни промишлени инсталации. При тези системи е важно е предварителното планиране на енергопотреблението на обекта, за ориентировъчно съвпадение с производителността на електроцентралата. Опция представлява да се свържи генератор към системата. Автономната система е по-сложна и по-скъпа, отколкото мрежовата фотоволтаична електроцентрала . В много случаи, изграждането ѝ се оказва по-изгодно и се осъществява значително по-бързо, в сравнение с процедурата за свързване към енергопреносната мрежа.