Всички слънчеви енергийни системи работят на едни и същи основни принципи. Слънчевите панели преобразуват слънчевата енергия или слънчевата светлина в постоянна енергия, известно като фотоволтаичен (PV) ефект. Постоянният ток ( DC) може да се съхранява в батерия или да се преобразува от слънчев инвертор в променливо токово захранване, което може да се използва за работа на домакински уреди. В зависимост от типа на системата, излишната слънчева енергия може или да бъде подавана в електрическата мрежа, или да се съхранява в различни системи за съхранение – батерии.

Потенциалната мощност на слънчевата система се измерва в kWp(киловат пик) – т.е. 10kWp система е система с панели, които могат да произвеждат до 10kW DC електроенергия при максимално слънцегреене. Електрическата енергия се измерва в Ват час (Wh) (1 kWh е 1000 Wh). Количеството електричество, което вашата слънчева система произвежда или е в състояние да произведе, за даден период от време също се измерва в kWh. Количеството енергия, което слънчевата система може да произведе, зависи от местоположението на системата и по-конкретно от слънцегреенето, което това местоположение получава.

Основните фактори, които определят колко енергия може да произведе една слънчева система са:

  • Слънчева светлина – PV (или фотоволтаични панели) изискват светлина за производство на енергия.

Фактори, които намаляват слънчевата светлина са:

  • Мръсотия – мръсните панели пречат на слънчевата светлина и намаляват изходната мощност.
  • Сянка – дървета или сградите могат да попаднат между слънчевата светлина и панелите ви.
  • Топлина – топлината е вредна за продукцията. Най-добрите условия са много светлина и ниска топлина.
  • Инсталиране на слънчевите панели – ъгълът спрямо пътя на слънчевите лъчи и азимутът (посоката, към която са насочени панелите) са голям фактор за способността на панелите да произвеждат енергия.