Принцип на работа на система под налягане
Принцип на работа на система без налягане
Принцип на работа на вакуумно-тръбен слънчев колектор