Пелетните камини са вид печки, които изгарят пелети направени от сгъстени дървесни или от биомаса, като произведената топлина се използва за отопление.

Основна информация

Основната разлика от традиционните камини и печки е принципа на работата. Пелетните камини работят на принципа на конвекция – предаване на топлина породена от принудителното смесване на топъл и студен въздушен поток. Пелетните камини функционират, като пелетите се подават автоматизирано от мястото на съхранение, към горивната камера, където става тяхното изгаряне. Процесът се контролира от система от термостати и вентилатори, които гарантират ефективното оползотворяване на получената топлинна енергия.

Пелетната камина са предпочитани защото са екологични, те са по-щадящи за околната среда от печките и камините. Пелетните печки отделят по-малко вредни газове от печките на дърва, като количеството замърсяване, произведено от пелети, е същото като количество, което би се отделило, ако те се разлага естествено. Пелетите са източник на възобновяема енергия. Пелетите се произвеждат чрез оползотворяване на остатъчни отпадъци от дървесина, дървени трупи или от отпадъчна биомаса. Те са компресирани стърготини, плътни са и имат ниска влажност. Това им помага да създадат по-горещ пламък. Качеството на пелетите определя степента на производителност и количеството пепел. Пелети от по-висок клас произвеждат по-малко от един процент съдържание на пепел, докато стандартните или с по-ниско качество пелети произвеждат между до четири процента пепел.

Пелетните горивни системи работят най-ефективно при пълно натоварване и обикновено могат да бъдат регулирани до 30% от пълния си капацитет. Фазата за затопляне на пелетните печки обикновено отнема повече време, затова кратките фази на горене не се препоръчват тъй като намаляват ефективността на. С цел подобряване на енергийната ефективност и намаляване на вредните емисии, пелетните печки са комбинирани с буферни системи, резервоари за вода. Повечето пелетни камини имат автоматично запалване, цикълът на самозапалване и изключване, се контролира от термостат. Те могат да бъдат оборудвани оборудвани с устройства за дистанционно управление. Това позволява стартиране и от разстояние чрез мобилен телефон или интернет връзка. Пелетните печки използва електричество и могат да бъде включена в нормален контакт.

Пелетни камини имат различни предпазни мерки за безопасност всички са оборудвани с топлинни сензори, и в повечето случаи и с вакуумни сензори, които дават възможност за изключване, ако се отчете опасно състояние. Работният механизъм на тази печка я прави по-сигурна за домашна употреба.

Предимства

Пелетните печки са одобрени за използване в мобилни домове, за разлика от стандартните печки на дърва. Почистването на пепелта трябва да се прави периодично и редовно, за да осигурите най-добри условия за работа на горивната система. Пелетите създават много малко пепел, затова не е нужно ежедневно да се почиства, за разлика от камини или печки на дърва. Основното почистване на пепелта трябва да се прави поне веднъж седмично, но при активна употреба през отоплителния сезон може да се прави и по-често. За почистване се препоръчват използването на специализирани прахосмукачки за пепел. Те са с увеличен обем на резервоара и филтри за фини частици.

Горелките за пелети се предлагат и самостоятелно, като могат да се монтира към съществуващ котел на дърва или течно гориво, като евтина алтернатива на пълна подмяна на отоплителната система. Ефективността на тези котли е по-ниска.
Ефективността на пелетните камини може да е намалена поради следните фактори:
– неправилно съотношението на пелетите към въздушния поток;
– неизправност на вентилатора, като най-често е от неправилно окабеляване или дефект в двигателя;
– некачествени пелети, възможно е причина да е и влажността им;
– натрупана мръсотия

Пелетните камини са предпочитан вариант за отопление:
– достъпна цена на пелетните камини
– евтини суровина – пелети
– висок коефициент на полезно действие
– лесни и сигурни за употреба
– малко количество отпадъци
– екологично чисти

Видове пелетни камини

Пелетните камини се различават по размери, цветове и дизайн, но основното разделение е по начина, по който отопляват помещенията – сухи и с водна риза. При сухите отоплението е директно, като топлият въздух се отдава в помещението което се намират. При пелетните камини с водна риза загрятата вода затопля радиатори, които се намират в помещенията за отопление. Пелетните камини за директно отопление обикновено се поставят директно в помещението което ще отопляват. Резервоар за пелети е малък и може да поддържа горене за около един ден. Подаването на пелети и контролът на горене се контролират автоматично, а отстраняването на пепелта се извършва ръчно. Произведената топлината се излъчва директно в помещението. Пелетните камини с водна риза могат да се използват за централно отоплението както на цели къщи, така и на жилищни или бизнес сгради. Подаването на пелети се извършва от автоматизирана система в горивната камера. От генерираната топлина, водата се загрява в камината. В системите за централно отопление топлата вода след това преминава през отоплителен кръг.

Основни системи

Пелетните камини имат три основни основните системи:

1. Система за съхранение

Системата за съхранение се състои от бункер и шнек. Мястото за съхранение на пелети в пелетната камина се нарича бункер.Бункерът може да бъде с различни размери, големината му определя обема на съхраняваните пелети. Колкото е по-голям капацитета на бункера, толкова пелетната камина може да работи по-дълго без прекъсване.
Възможно е пелетната камина да работи 2 до 3 дни без допълнително зареждане. От бункера пелетите се подават към горивната камера посредством шнек. Шнекът представлява дълъг винт или дълга спирална верига в затворена тръба. Този механизъм е разположен или малко над горивното гърне или малко под него и насочва дозата пелети от бункера към горивното гърне. Скоростта на подаване на количество пелети към горивната камера се определя от зададената програма и температура, като се контролира посредством датчик. При по бързо въртене на шнека се подават повече пелети за горене и се постига по-висока темепература на горене.

2.Горивна система

Горивната система на пелетната камина се състои от запалителна система, горивна камера/горелка и вентилатор. Горивната камера е изработено от чугун, в него се смесват пелетите с горещият въздух под налягане и се осъществява изгарянето, то е допълнително оребрено за по-добро топлоотдаване. Горелките за пелети са с автоматично запалване Правилната дозировка на пелетите и горещият въздух предопределят постигането на максимално ефективно и пълно изгаряне на горивото. Така се постига високата производителност на отопление. Изгарянето няма да се осъществи правилно, ако в гърнето няма достатъчно въздух. С увеличаването на броя пелети, подавани в камерата за горене, се увеличава топлината. Процеса на горене се управлява автоматично, чрез контролер и термични датчици, блок за автоматично запалване, електродвигатели, таймери и термостати. Вграденият вентилатор, разположен в близост до горелката подпомага камината на пелети да се запали правилно, като подава въздух в горелката. Вентилаторът изтегля външния въздух през всмукателния отвор и осигурява постоянното подаване на кислород в горивната камера. Чрез подаване на студен въздух пелетите изгарят по ефективно и равномерно. Пепелта от изгорелите пелети се събира в метален съд, намиращ се в основата на горивната камера, който изисква периодично почистване

3. Топлообменна система

Топлообменната система се състои от вентилатори и изпускателни тръби. Топлообменната система служи произведеният топъл въздух да се отведе в помещението което се отоплява или се загрява водна риза, като водата загрява радиатори в помещенията за отопление. С вентилаторната конвекция топлият въздухът циркулира през топлообменниците и се отвеждането в помещението, това се осъществява посредством всмукателен вентилатор. Важна задача на топлообменната система е да се отведат и отработените изпарения. Пелетните печки произвеждат вредни токсични изпарения, които са опасни за здравето, ако се вдишват. Обикновените печките работят на принципа на тягата на комина, докато пелетната печка трябва да използва специално запечатана изпускателната тръба за предотвратяване навлизането в жилищното пространство на отработените газове, дължащо се на налягането на въздуха от вентилатора. Вентилаторът за отработени газове през вентилационна тръба, която се намира на гърба на камината токсичните изпарения се извеждат през отдушници, като комин. Най-голяма ефективност се постига, когато отвеждащата тръбата е монтирана под вертикален ъгъл. Въпреки, че имат изпускателна система, се препоръчва вертикален отвод от 1 метър за да се предотврати изтичане в случай на прекъсване на захранването. Пелтните печки могат да се вентилират хоризонтално през външната стена или под линията на покрива, което ги прави отличен избор за всички сгради без съществуващ комин. Моделите с външно вентилиране гарантират, ефективната работа и предотвратяват потенциалното отрицателно налягане в помещенията.