Абсорбираща повърхност е обработена с Al-N/Al , която поглъща 94% от слънчевите лъчи и ги  превръща в топлинна енергия. В крайна сметка отоплява тръбата, която преобразува течността вътре в горещи изпарения. Течността се изпарява и се издига до върха на тръбата, където се отделя топлина през медна тръба към водата в бойлера. Изпарената течност се охлажда и се връща в течна форма, което  прави поток надолу до дъното на тръбата отново, за да се поддържа непрекъснат процес на отопление. Дълъг живот на продукта. Повече от 20 години. Продукта е устойчив на градушки с дебелина на зърното до 35 мм. Системите изработени по тази технология продължават да работят дори и при счупване на някоя от тръбите. Теглото на слънчевите колектори е относително ниско. Малко разходи при присъединяване на слънчевият колектор към тръбната разводка. Много ниски температурни загуби поради добрата изолация на вакуумната среда (вакуума е най-добрият изолатор). Ниско ветрово съпротивление. Работят ефективно дори и при ориентация, различна от оптималната южна заради кръглата форма на тръбите Малко по-ниска цена на слънчевите колектори heat pipe сравнена с тази на плоските селективни колектори, съобразена с количеството вода за загряване при едните и другите колектори. До 4 пъти по-ефективни през зимният период сравнено с плоските колектори. Възможност за връзка към съществуващ бойлер.