1. Автоматично горивно съоръжение, предназначено за монтаж на всички котли на твърдо гориво до 45 kW

2. Интелигентно 5 степенно горивно модулиране, даващо икономия на гориво

3. Автоматично запалване

4. Възможност за почасово настройване на работа

5. Управление от стаен термостат

6. Управление на водната помпа

7. Управление БГВ

8. Подаващ шнек

9. Самопочистване и рестарт по задание

10. Горивно супло от неръждаема стомана

11. Две години гаранция

12. Сервиз