Високоефективен пиролизен котел за икономично и екологично отопление на средни и големи помещения.
Котел PB Lambda e с високотехнологично управление, регулируема мощност, почистваща система, ламбда сонда и сигурни механизми за безопасност.
Благодарение пиролизния принцип на горене и на интегриранта ламбда сонда в котела горивният процес е оптимизиран до степен, че ефективността на котела надхвърля 91%, а емисиите на изгорели газове покриват най-строгите европейски стандарти.
Вградена високо-температурна керамика, допринася за равномерното отдаване на отделената температура към водната риза и предпазва стоманените стени от високата температура (до 1200 °С).
Изпитан и одобрен съгл. EN – 303-5, клас 5.

Пиролизно горене

Дървесината в камерата за зареждане се разгаря (до 580°С) и отделя дървесен газ, богат на въглеродни съединения. В комбинация с първичния въздух той създава горима смес и се насочва към дюзата на горивната камера. В дюзата, сместа се обогатява с вторичен въздух и се самозапалва, за да достигне в горивната камера до 1200°С. Преди да напуснат котелното тяло, горивните газове преминават димоход с вградени винтови турбулатори, където топлоотдават и се охлаждат до 180°С. Чрез пиролизното горене се постига пълноценно изгаряне на дървесината с минимално отделяне на пепел.

Елементи:

1 – Приток на въздух
2 – Първичен въздух
3 – Вторичен въздух
4 – Запалване
5 – Пиролизно горене
6 – Смукателен вентилатор
7 – Комин

Предимства:

 • Вграден PID контролер с микропроцесор следи и управлява горивния процес за постигане на оптимален, икономичен и екологичен режим на работа.
 • Смукателен вентилатор за изходящите димни газове на котела.
 • Клапа на горната горивна камера предотвратява задимяването на котелното помещение при презареждане.
 • Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с дърва дълги до 50 см.
 • Горивната камера е защитена с високотемпературна керамична облицовка.
 • Окуляр за наблюдение на горивния процес.

Наличен в изпълнения, kW:

 • 25 kW
 • 30 kW

Елементи, осигуряващи безопасност

 • При достигане на 90°С управлението изключва вентилатора и включва помпите за БГВ и отоплителна инсталация. Независим STB термостат изключва вентилатора при достигане на 95°С.
 • Предпазен топлообменник.
 • Предпазен клапан,3 bar.

Елементи на котел PyroBurn Lambada:

1 – Управление
2 – Обшивка
3 – Високоефективна изолация
4 – Обезопасителен топлообменник
5 – Водна риза (мантел)
6 – Камера за зареждане с гориво
7 – Камера за пиролизно горене
8 – Почистваща система
9 – Изход гореща вода
10 – Датчик Изгорели газове
11 – Ламбда сонда
12 – Комин
13 – Смукателен вентилатор за изходящите димни газове на котела
14 – Клапа за първичен въздух, сервозадвижки
15 – Клапа за вторичен въздух, сервозадвижки
16 – Вход студена вода

Технически характеристики

PB 25 Lambda PB 30 Lambda
Номинална мощност / Минимална ÷ Максимална мощност kW 25 / 22÷27 30 / 27÷30
Масов поток на изг. газове, максимална мощност kg/s 0.017 0.02
Височина H mm 1285 1435
Ширина L/ Дълбочина D mm 675/1130 765/1130
Обем водна риза L 75 85
Обем горивна камера L 98 143
Необходима тяга на комина Pa/mbar 10÷15 /0.10÷0.15 10÷15 /0.10÷0.15
Котел високоефективна термоустойчива вата
Изолация Камера Врати керамични елементи
керамични елементи + високоефективна термоустойчива вата
Мощност на електрическата част W 200 200
Захранващо напрежение V/Hz 230/50 230/50
Препоръчително гориво дърва, влажност 15 % ; дървесни брикети
Време за изгаряне Частично /Пълно натоварване h 10/6 14/8
Количество гориво за отоплителен сезон m3 10÷20 15÷23
Размери на просвета за зареждане mm 490×200 490×260
Макс. дължина на дървата mm 500 500
Препоръчителен обем на буфера L 1000 2000
Температура на изходните газове (в работен режим) °C 130-150 130-150
Работен температурен интервал °C 65-85 65-85
Мин. температура на връщащия се топлоносител °C 60 60
Работно налягане bar 3 3
Тегло kg 488 605
Вход студена вода A, mm G1¼”/ 160 G1¼”/ 170
Изход топла вода B, mm G1¼”/ 1180 G1¼”/ 1325
Гнездо за датчик или предпазен клапан К да да
Вход/изход обезопасителен топлообменник Е, mm R ½”/1090 R ½”/1235
Комин F, ø / mm ø150/1000 ø150/1135
J, mm 338 382
Ревизионен отвор в горната част O1, mm 400/140 455/200
Ревизионен отвор в долната част O2, mm 350/140 350/140
Източване Y, mm R ½”/87 R ½”/100
Въздухопоток Клапа за първичен въздух V1, mm 595 655
Клапа за вторичен въздух V2, mm 440 515
Стъпков ел.мотор /серво-задвижки/ M1, mm 595 655
M2, mm 440 515
Смукателен вентилатор W, mm 815 950
Ламбда сонда λ да да
Датчик Изгорели газове T да да
Почистваща система S да да
Отвор за наблюдение на горенето P да да