Високоефективен пиролизен котел за икономично и екологично отопление на средни и големи помещения.
Котел PB Alpha е с интуитивно управление, регулируема мощност и сигурни механизми за безопасност.
Благодарение на пиролизния принцип на изгаряне на дървесината котелът достига ефективност над 90%.
Водната риза обгръща изцяло горивната камера за максимално оползотворяване на отделената топлина. Вградена високо-температурна керамика, допринася за равномерното отдаване на отделената температура към водната риза и предпазва стоманените стени от високата температура (до 1200 °С). Изпитан и одобрен съгл. EN – 303-5.

Пиролизно горене

Дървесината в камерата за зареждане се разгаря (до 580°С) и отделя дървесен газ, богат на въглеродни съединения. В комбинация с първичния въздух той създава горима смес и се насочва към дюзата на горивната камера. В дюзата, сместа се обогатява с вторичен въздух и се самозапалва, за да достигне в горивната камера до 1200°С. Преди да напуснат котелното тяло, горивните газове преминават димоход с вградени винтови турбулатори, където топлоотдават и се охлаждат до 180°С. Чрез пиролизното горене се постига пълноценно изгаряне на дървесината с минимално отделяне на пепел.

Елементи:

1 – Приток на въздух
2 – Първичен въздух
3 – Вторичен въздух
4 – Запалване
5 – Пиролизно горене
6 – Смукателен вентилатор
7 – Комин

Предимства:

 • Вграден PID контролер с микропроцесор следи и управлява горивния процес за постигане на оптимален, икономичен и екологичен режим на работа.
 • Смукателен вентилатор за изходящите димни газове на котела.
 • Клапа на горната горивна камера предотвратява задимяването на котелното помещение при презареждане.
 • Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с дърва дълги до 50 см.
 • Горивната камера е защитена с високотемпературна керамична облицовка.
 • Окуляр за наблюдение на горивния процес.

Наличен в изпълнения, kW:

 • 20 kW
 • 30 kW
 • 40 kW

Елементи, осигуряващи безопасност

 • При достигане на 95°С управлението изключва вентилатора и включва помпите за БГВ и отоплителна инсталация. Независим STB термостат изключва вентилатора при достигане на 99°С.
 • Предпазен топлообменник.
 • Предпазен клапан,3 bar.

Елементи на котел PyroBurn Alpha:

1 – Управление
2 – Обшивка
3 – Високоефективна изолация
4 – Обезопасителен топлообменник
5 – Водна риза (мантел)
6 – Камера за зареждане с гориво
7 – Камера за пиролизно горене
8 – Изход гореща вода
9 – Комин
10 – Смукателен вентилатор за изходящите димни газове на котела
11 – Клапа за първичен въздух
12 – Клапа за вторичен въздух
13 – Вход студена вода

Технически характеристики

PB 20 Alpha PB 30 Alpha PB 40 Alpha
Номинална мощност / Минимална ÷ Максимална мощност kW 18.9 / 15÷20 28.9 / 27÷32 37.7 /35÷40
Височина H mm 1255 1290 1430
Ширина L/ Дълбочина D mm 676/930 765/1090 765/1160
Обем водна риза L 52 68 75
Обем горивна камера L 76 132 162
Необходима тяга на комина Pa/mbar 10÷20 /0.10÷0.20 10÷20 /0.10÷0.20 10÷20 /0.10÷0.20
Котел
Изолация Камера Врати
високоефективна термоустойчива вата керамични елементи
керамични елементи + високоефективна термоустойчива вата
Мощност на електрическата част W 100 100 100
Захранващо напрежение V/Hz 230/50 230/50 230/50
Препоръчително гориво дърва, влажност 15 % ; дървесни брикети
Време за изгаряне Частично /Пълно натоварване h 9/4,5 14/7 11/5,5
Количество гориво за отоплителен сезон m3 14,5 ÷18 20 ÷25 32 ÷40
Размери на просвета за зареждане mm 400×220 490×260 490×260
Макс. дължина на дървата mm 330 500 500
Препоръчителен обем на буфера L 1000 1500 2000
Температура на изходните газове (в работен режим) °C 150-180 150-180 150-180
Работен температурен интервал °C 65-85 65-85 65-85
Мин. температура на връщащия се топлоносител °C 60 60 60
Работно налягане bar 3 3 3
Тегло kg 392 538 588
Вход студена вода A, mm R 1¼” / 130 R 1¼”/ 170 R 1¼”/ 170
Изход топла вода B, mm R 1¼”/ 1150 R 1¼”/ 1250 R 1¼”/ 1325
Гнездо за датчик или предпазен клапан К да да да
Вход/изход обезопасителен топлообменник Е, mm R ½”/1070 R ½”/1160 R ½”/1235
Комин F, ø mm ø150/970 ø150/1075 ø150/1150
J, mm 338 382 382
Ревизионен отвор в горната част O1, mm 360/120 455/120 455/120
Ревизионен отвор в долната част O2, mm 325/142 350/140 350/140
Източване Y, mm G ½”/60 G ½”/100 G ½”/100
Клапа за въздух Клапа за първичен въздух
Клапа за вторичен въздух
V1, mm V2, mm 610
460
655
505
690
540
Смукателен вентилатор W, mm 790 890 970
Лост за директно димоотвеждане M да да да
Окуляр за наблюдение на горивния процес P да да да
Електронно управление (контролер) U да да да