За отопление на средни и големи помещения с изгаряне на дървесни пелети.
Котел WBS се адаптира към режим изгаряне на пелети с няколко допълнителни елемента. Чрез тях комплект WBS с пелетна горелка Pell може да достигне желаното ниво на ефективност.
Тестван и одобрен съгл. европейска норма EN 303-5, клас 5.

Наличен в изпълнения, kW:

 • WBS 20 + Pell 25
 • WBS 30 + Pell 30
 • WBS 40 + Pell 30
 • WBS 50 + Pell 40
 • WBS 70 + Pell 70
 • WBS 90 + Pell 70
 • WBS 110 + Pell 90

Предимства:

 • Готов за експлоатация комплект пелетен котел.
 • Котел WBS Active, адаптиран към режим за изгаряне на пелети чрез монтирана пелетна горелка Pell и допълнителни елементи: съпротивителни ребра (турболатори), горна предпазна врата и монтажен комплект.
 • Самопочистваща функция на горелката.
 • Управление на помпа за oтоплителна инсталация.
 • Управление на помпа за БГВ (битова гореща вода).
 • Управление от външен стаен термостат.
 • Управление на котела по температурата в буферен съд.
 • Температурен датчик следи температурата в котела и в бойлера.
 • Два температурни датчика следят температурата в буфера.

Елементи, осигуряващи безопасност

 • Огънатата захранваща тръба на горелката възпрепятства постъпването на обратен огън от горелката в бункера с пелети
 • Термостатична защита (80°С)
 • Предпазител 10 А
 • В случай на прекъсване на електрозахранването всички настроени параметри се запаметяват в паметта на контролера
 • Предпазен топлообменник
 • Предпазен клапан 3 bar

Комплекта включва:

1 – Котел WBS AC
2 – Пелетна горелка Pell
3 – Шнек за подаване на пелети
4 – Mонтажен комплект

Елементи на котел WBS – Pell :

1 – Котел WBS Active
2 – Пелетна горелка Pell, гъвкъва тръба, шнек с автоматично пелетоподаване
3 – Бункер за пелети FH 500 / не е включен в комплекта /
4 – Горно съпротивително ребро / турболатор/
5 – Долно съпротивително ребро / турболатор/
6 – Горна предпазна врата
7 – Отваряне на фланеца на долната врата на котела
8 – Монтиране на комплект за присъединяване Pell към котел

Технически характеристики

Модел WBS A 20 Pell 25 WBS A 25 Pell 25 WBS A 30 Pell 25 WBS A 40 Pell 40 WBS A 50 Pell 40 WBS A 70 Pell 70 WBS A 90 Pell 70 WBS A 110 Pell 90
Номинална мощност kW 17 22 25 30 35 50 60 80
Габаритен р-р Височина mm 1215 1215 1215 1215 1215 1365 1365 1365
Ширина / Дълбочина mm 540/1250 540/1315 600/1315 700/1315 700/1375 700/1495 760/1495 820/1495
Ел. захранване V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Тегло WBS A-Pell kg 252 260 285 330 355 430 464 493
Вход студена/Изход топла вода R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1½ R 1½ R 1½
Присъединяване към комин mm ø150 ø150 ø150 ø180 ø180 ø200 ø200 ø200
Вместимост бункер FH L 500 500 500 500 500 500 500 500