Котел WBS с монтирана пелетна горелка Pell.
За отопление на средни и големи помещения с изгаряне на дървесни пелети.
Котел WBS се адаптира към режим изгаряне на пелети с няколко допълнителни елемента. Чрез тях комплект WBS с пелетна горелка Pell може да достигне желаното ниво на ефективност.
Тестван и одобрен съгл. европейска норма EN 303-5, клас 5.

Наличен в изпълнения, kW:

КОМПЛЕКТ СЪДЪРЖА
BURNIT WBS PELLET 17  WBS 20 / PELL 25
BURNIT WBS PELLET 20  WBS 30 / PELL 30
BURNIT WBS PELLET 25  WBS 40 / PELL 30
BURNIT WBS PELLET 35  WBS 50 / PELL 40
BURNIT WBS PELLET 50  WBS 70 / PELL 70
BURNIT WBS PELLET 60  WBS 90 / PELL 70
BURNIT WBS PELLET 60 +  WBS 90 + / PELL 70

Предимства:

 • Готов за експлоатация комплект пелетен котел.
 • Котел WBS, адаптиран към режим за изгаряне на пелети чрез монтирана пелетна горелка Pell и допълнителни елементи: съпротивителни ребра (турболатори), горна предпазна врата и монтажен комплект.
 • Самопочистваща функция на горелката.
 • Управление на помпа за oтоплителна инсталация.
 • Управление на помпа за БГВ (битова гореща вода).
 • Управление от външен стаен термостат.
 • Управление на котела по температурата в буферен съд.
 • Температурен датчик следи температурата в котела и в бойлера.
 • Два температурни датчика следят температурата в буфера.

Елементи, осигуряващи безопасност

 • Огънатата захранваща тръба на горелката възпрепятства постъпването на обратен огън от горелката в бункера с пелети
 • Термостатична защита (80°С)
 • Предпазител 10 А
 • В случай на прекъсване на електрозахранването всички настроени параметри се запаметяват в паметта на контролера
 • Предпазен топлообменник
 • Предпазен клапан 3 bar

Комплекта включва:

1 – Котел WBS
2 – Пелетна горелка Pell
3 – Шнек за подаване на пелети
4 – Mонтажен комплект

Елементи на котел WBS – Pell :

1 – Котел WBS
2 – Пелетна горелка Pell, гъвкъва тръба, шнек с автоматично пелетоподаване
3 – Бункер за пелети FH 500 / не е включен в комплекта /
4 – Горно съпротивително ребро / турболатор/
5 – Долно съпротивително ребро / турболатор/
6 – Горна предпазна врата
7 – Отваряне на фланеца на долната врата на котела
8 – Монтиране на комплект за присъединяване Pell към котел

Технически характеристики

Модел WBS 20 Pell 25 WBS 25 Pell 25 WBS 30 Pell 25 WBS 40 Pell 40 WBS 50 Pell 40 WBS 70 Pell 70 WBS 90 Pell 70
Номинална мощност kW 17 22 25 30 35 50 60
Габаритен р-р Височина mm 1215 1215 1215 1215 1215 1365 1365
Ширина / Дълбочина mm 540/1250 540/1315 600/1315 700/1315 700/1375 700/1495 760/1495
Ел. захранване V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Тегло WBS Pell kg 252 260 285 330 355 430 464
Вход студена/Изход топла вода R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1½ R 1½
Присъединяване към комин mm ø150 ø150 ø150 ø180 ø180 ø200 ø200