1. Вграден вентилатор за димни газове помага в случаите, където тягата на комина е много ниска

2. Вграден бункер за пелети – позволява монтаж на местата, където нямат достатъчно място за отделен бункер

3. Висока ефективност >92%-94%

 

 

 

 

 

Спецификация:

Пелетен водогреен котел GFN50
Максимална мощност kW 50 kW
Отопляема площ 1100m³
Височина H mm 1533mm
Ширина L / Дълбочина D mm 716/765
Обем бункер kg 105kg
Тип гориво – Пелети ø 6-8
Тегло kg 255
Ел. консумация W/Hz 300/50
Ел. захранване /Мощност на ел.част V/Hz 230/50
Изх.газове -Присъединяване комин mm ø150
Работно налягане bar 0,5-2,0
Температура на изходящите газове °С <95
Работа при температура на околната среда °С 5-40
Обем водна риза L 130
Mакс. мощност водна риза kW/h 50
Работа при влажност 30°С % 85%
Съдържание на CO в димните газове Mg/m³ <400
Температура на димните газове °С 160
Тяга на комина Pa 20
КПД % 92%