1. Механизъм за механично почистване на димогарните тръби

2. Вграден вентилатор за димни газовe помага в случаите, където тягата на комина е много ниска

3. Вграден бункер – позволява монтаж на местата, където нямат достатъчно място за отделен бункер

4. Висока ефективност >91%-93%

 

 

 

Спецификация:

Пелетен водогреен котел GFN35
Максимална мощност kW 35 kW
Отопляема площ 700m³
Височина H mm 1760mm
Ширина L / Дълбочина D mm 610/780
Обем бункер kg 105kg
Тип гориво – Пелети ø 6-8
Тегло kg 245
Ел. консумация W/Hz 300/50
Ел. захранване /Мощност на ел.част V/Hz 230/50
Тръба входящ въздух/ Изх.газове -Присъединяване комин mm ø60 / ø80
Работно налягане bar 0,5-2,0
Температура на изходящите газове °С <95
Работа при температура на околната среда °С 5-40
Обем водна риза L 65
Mакс. мощност водна риза kW/h 35
Работа при влажност 30°С % 85%
Съдържание на CO в димните газове Mg/m³ <383
Температура на димните газове °С 130
Тяга на комина Pa 12
КПД % 92%