За производство и съхранение на гореща вода за битови нужди (БГВ) и отопление.
Конструкция „бойлер в бойлера“ – водосъдържател с титаниев емайл за БГВ с анодна защита + буфер захранващ отоплителна система.
Позволява свързване с до три външни и един вътрешен електрически източник на топлина.

Предимства:

  • Демонтируема топлоизолация с дебелина 100 мм и външна PVC обшивка в цвят RAL 9006.
  • Мултипозиционно монтиране на температурен датчик.
  • Комплексна антикорозионна защита на водосъдържателя за БГВ реализирана чрез титаниев емайл и два анодни протектора.
  • Всички изводи са с вътрешни резби.
  • Лесен монтаж.
  • Топлообменна серпентина осигурява възможност за използване на независими топлинни източници.
  • Опционално оборудване с електрически комплект с мощност по избор 3kW; 4.5kW.

Налични в изпълнения, литри:

  • 600/150, 800/200, 1000/ 220, 1500/300

Енергийна ефективност

  • Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
  • Клас Е за вместимост от 600 до 1500 литра.

Елементи:

1 – Естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006
2 – Високоефективна топлоизолация
3 – Водосъдържател, изработен от нисковъглеродна стомана
4 – Водосъдържател за БГВ от нисковъглеродна стомана с покритие от титаниев емайл (DIN 4753-3)
5 – Аноден протектор (DIN 4753-6)
6 – Предпазен клапан, 8 bar
7 – Долна серпентина S1
8 – Горна серпентина S2

 

Технически характеристики:

KSC 2600/150 KSC 2800/200 KSC 21000/220 KSC 21500/300
Вместимост L 500 800 1000 1500
Вместимост буфер/бойлер БГВ L 450/150 600/200 780/220 1200/300
Височина H /Монтажна височина mm 1880/1970 1910/2020 2090/2185 2220/2375
Диаметър без /с изолация mm ø 650/850 ø 790/990 ø 790/990 ø 1000/1200
Долна серпентина S1Топлообменна площ

Вместимост

m2

L

1.7

10.5

2.9

17.9

3.0

18.5

3.4

21.0

Горна серпентина S2Топлообменна площ

Вместимост

m2

L

1.0

6.2

1.8

11.1

2.0

12.3

2.4

14.8

Раб.налягане/макс.темп. на серп. bar/°C 16/110 16/110 16/110 16/110
Раб.налягане/макс.темп. на буфера bar/°C 3/95 3/95 3/95 3/95
Раб.налягане/макс. темп. бойлер БГВ bar/°C 10/95 10/95 10/95 10/95
мощност на котела за присъединяванекъм буфера kW 10-17 15-27 18-33 27-50
Термометър опция
Ел. нагревател опция
Анод 2 броя
Тегло/Изолация Kg 195 /12.3 237/16,4 267/18 460/23,2
Гнездо за датчик A, mm G½”/440 G½”/570 G½”/580 G½”/875
Електрически нагревател B, mm G1½”/860 G1½”/920 G1½”/1130 G1½”/1130
Гнездо за датчик C, mm G½”/1440 G½”/1290 G½”/1500 G½”/1700
Обезвъздушаване D, mm G½”/1880 G½”/1910 G½”/2090 G½”/2220
Вход топлоносител котел/муфа E, mm G1½”/1550 G1½”/1573 G1½”/1742 G1½”/1808
Вход горна серпентина S2 F, mm G1″/1300 G1″/1390 G1″/1520 G1″/1635
Гнездо за датчик G, mm G½”/1150 G½”/1290 G½”/1450 G½”/1525
Топлоносит. котел, резервен / муфа H, mm G1½”/1305
Изход горна серпентина S2 I, mm G1″/1020 G1″/1072 G1″/1172 G1″/1225
Топлоносит. котел, резервен / муфа J, mm G1½”/910 G1½”/980 G1½”/1060 G1½”/1130
муфа K, mm G½”/975
Вход долна серпентина S1 L, mm G1″/800 G1″/820 G1″/880 G1″/895
Топлоносит. котел, резервен / муфа M, mm G1½”/650 G1½”/670 G1½”/730 G1½”/730
Гнездо за датчик N, mm G½”/490 G½”/465 G½”/495 G½”/520
Изход долна серпентина S1 O, mm G1″/280 G1″/310 G1″/310 G1″/375
муфа P, mm G1½”/150 G1½”/170 G1½”/170 G1½”/235
БГВ бойлер

Рециркулация

 

Q,mm

 

G¾”/1880

 

G¾”/1910

 

G¾”/2090

 

G¾”/2220

Изход гореща вода R,mm G1″/1880 G1″/1910 G1″/2090 G1″/2220
Обезвъздушаване S,mm G½”/1880 G½”/1910 G½”/1910 G½”/1910
Вход студена вода T,mm G1″/1880 G1″/1910 G1″/2090 G1″/2220
Анодни протектори U1,mmU2,mm G1¼”/1880G1¼”/850 G1¼”/1910G1¼”/607 G1¼”/2090G1¼”/647 G1¼”/2220G1¼”/881