Вградени пелетна горелка, бункер за пелети, циркулационна помпа за отоплителна система и разширителен съд.
Предназначен за изгаряне на дървесни пелети. Изпитан и одобрен съгласно EN – 303-5, клас 5.

Предимства:

 • Микропроцесорен контролер. Функции:

Автоматизирано запалване и пелетоподаване;
Самопочистваща функция на горелката;
Управление на вградена циркулационна помпа за oтоплителна инсталация;
Възможност за управление на помпа за БГВ (битова гореща вода);
Управление от външен стаен термостат;
Управление на котела по температурата в буферен съд; Датчик за температура изгорели газове.

 • Температурен датчик следи температурата в котела.
 • Температурен датчик следи температурата в бойлера.
 • Температурен датчик следи температурата в буфера.
 • Смукателен вентилатор за изходящите димни газове на котела.
 • Водната риза обгръща изцяло горивната камера за максимално оползотворяване на отделената топлина.
 • Ръчна система за почистване на димогарните тръби.
 • Пелетната горелка е вградена и лесна за обслужване.
 • Вграден бункер за пелети.
 • Вградена циркулационна помпа за отоплителна инсталация.
 • Вграден разширителен съд.
 • Окуляр за наблюдаване на горивния процес.

Наличен в изпълнения, kW:

 • 20 kW
 • 35 kW

Елементи, осигуряващи безопасност

 • STB термостат реагира при повишаване на температурата в котела и спира подаването на гориво.
 • Конструкцията на горивоподаващата система възпрепятства постъпването на обратен огън от горелката в бункера с пелети;
 • Термостатична защита (80°С) – в горивоподаващата система, срещу обратно горене.
 • Предпазител 10А;
 • В случай на прекъсване на електрозахранването всички настроени параметри се запаметяват в паметта на контролера.

Елементи на котел BURNiT Pell Easy:

1. Микропроцесорен контролер
2. Ревизионен капак
3. Бункер за пелети
4. Капак в горната част на бункера
за зареждане с пелети
5. Ръчна система за почистване на
димогарните тръби
6. Водна риза (мантел)
7. Димогарни тръби с турболатори
8. Обшивка
9. Високоефективна изолация
10. Пелетна горелка
11. Контейнер за пепел и сажди
12. Регулиращи се крачета
13. Изход топла вода
14. Вход студена вода
15. Комин
16. Тръба за входящ въздух

Технически характеристики

Pell Easy 20 Pell Easy 35
Номинална мощност kw 16.3 33
Минимална / Максимална мощност kw 5.1 – 18 9.5 – 33
Височина (Н) mm 1260 +- 15 1260 +- 15
Ширина (L) x Дълбочина (D) mm 625 – 790 770 – 870
Обем водна риза L 35 45
Обем горивна камера L 12 14,6
Необходима тяга на комина Pa / mbar 8 / 0.8 10 / 0.1
Работно налягане bar 3 3
Вход студена вода A, mm R1 / 485 R 1 / 485
Изход гореща вода B, mm R1 / 570 R1 / 560
Комин F. o/mm 100 / 370 100 / 420
Работен температурен интервал C 55 – 85 55 – 85
Захранващо напрежение V / Hz / A 230 / 50 230 / 50
Тегло kg 252 347