Вградени пелетна горелка, бункер за пелети, циркулационна помпа за отоплителна система и разширителен съд.
Предназначен за изгаряне на дървесни пелети. Изпитан и одобрен съгласно EN – 303-5, клас 5.

Предимства:

 • Микропроцесорен контролер. Функции:

Автоматизирано запалване и пелетоподаване;
Самопочистваща функция на горелката;
Управление на вградена циркулационна помпа за oтоплителна инсталация;
Възможност за управление на помпа за БГВ (битова гореща вода);
Управление от външен стаен термостат;
Управление на котела по температурата в буферен съд; Датчик за температура изгорели газове.

 • Температурен датчик следи температурата в котела.
 • Температурен датчик следи температурата в бойлера.
 • Температурен датчик следи температурата в буфера.
 • Смукателен вентилатор за изходящите димни газове на котела.
 • Водната риза обгръща изцяло горивната камера за максимално оползотворяване на отделената топлина.
 • Ръчна система за почистване на димогарните тръби.
 • Пелетната горелка е вградена и лесна за обслужване.
 • Вграден бункер за пелети.
 • Вградена циркулационна помпа за отоплителна инсталация.
 • Вграден разширителен съд.
 • Окуляр за наблюдаване на горивния процес.

Наличен в изпълнения, kW:

 • 35 kW

Елементи, осигуряващи безопасност

 • STB термостат реагира при повишаване на температурата в котела и спира подаването на гориво.
 • Конструкцията на горивоподаващата система възпрепятства постъпването на обратен огън от горелката в бункера с пелети;
 • Термостатична защита (80°С) – в горивоподаващата система, срещу обратно горене.
 • Предпазител 10А;
 • В случай на прекъсване на електрозахранването всички настроени параметри се запаметяват в паметта на контролера.

Елементи на котел BURNiT Pell Easy:

1. Микропроцесорен контролер
2. Ревизионен капак
3. Бункер за пелети
4. Капак в горната част на бункера
за зареждане с пелети
5. Ръчна система за почистване на
димогарните тръби
6. Водна риза (мантел)
7. Димогарни тръби с турболатори
8. Обшивка
9. Високоефективна изолация
10. Пелетна горелка
11. Контейнер за пепел и сажди
12. Регулиращи се крачета
13. Изход топла вода
14. Вход студена вода
15. Комин
16. Тръба за входящ въздух

Технически характеристики

Pell Easy 20 Pell Easy 30 Pell Easy 35 XL
Максимална мощност kW 18 29 29
Мин. / Номинална мощност KW 5.1÷16.3 8.7÷29 8.7÷29
Височина H mm 1260 ± 15 1260 ± 15 1260 ± 15
Ширина L/ Дълбочина D mm 625/790 770/870 1100/770
Обем водна риза L 35 45 45
Обем горивна камера L 12 14.6 14.6
Необходима тяга на комина Pa/mbar 8/0.8 17/0.17 17/0.17
Изолация високоефективна термоустойчива вата  100 mm, ламинирана с алуминиево фолио вермикулит 50 mm
Врата
Котел
Мощност на електрическата част: макс/мин W 410/42 410/42 410/42
Мощност на циркулационната помпа W 5÷40 5÷40 5÷40
Захранващо напражение V/Hz/А 230/50/2 230/50/2 230/50/2
Препоръчително гориво дървесни пелети, ø 6÷8 mm, ЕN ISO 17225-2:2014
Температура на изходните газове (в работен  режим) °C 100÷120 72÷120 72÷120
Масов поток на изг.газове, мин÷макс. мощност kg/s 0,0045 ÷ 0,01 0,0182 ÷ 0,0077 0,0182 ÷ 0,0077
Работен температурен интервал °C 55-85 55-85 55-85
Мин. температура на връщащия се топлоносител °C 45 45 45
Работно налягане bar 3 3 3
Тегло kg 252 347 370
Обем бункер за пелети L 75 90 225
Вход студена вода A, mm R1”/485 R1”/485 R1”/485
Изход топла вода В, mm R1”/570 R1”/560 R1”/560
Изход за източване / предпазен клапан С, mm R¾”/500 R¾”/500 R¾”/500
Тръба за входящ въздух Е, mm ø76/400 ø76/400 ø76/400
Комин F, ø /mm ø100/370 ø100/420 ø100/420
Обезвъздушаване G P P P
Гнездо за датчик K P P P
Ръчна система за почистване L1 P P P
Запалка M P P P
Пелетна горелка N P P P
Ревизионен отвор O, mm 65/290 2 х (85/230) 2 х (85/230)
Циркулационна помпа Р P P P
Разширителен съд R, литри 6 8 8
Бункер за пелети S P P P
Контролер U P P P
Окуляр за наблюдаване на горивния процес V P P P
Изсмукващ вентилатор W P P P
Контейнер за пепeл и сажди Х P P P
Ревизионна врата Y P P P
Врата (капак) за зареждане с пелети Z P P P
Клас на котела, съобразно  EN 303-5/2012 г. class 5 class 5 class 5
Горивен период при ном. мощност – Qn h 13 21.5 21.5
Ел. консумация в режим “Изчакване” W 3 3 3