Слънчеви системи без налягане
  Слънчеви системи под налягане
  Слънчеви колектори вакуумно-тръбни
  Бойлери със серпентина
  Аксесоари
 
 
ПРИНЦИП НА РАБОТА НА СИСТЕМА ПОД НАЛЯГАНЕ

Абсорбираща повърхност е обработена с Al-N/Al , която поглъща 94%от слънчевите лъчи ги  превръщат в топлинна енергия ,в крайна сметка отоплява  топлинната тръба, която преобразува течността в нея в горещи изпарения. Течността се изпарява и се издига до върха на тръбата, където се отделя топлината през медна топлинна тръба към водата в бойлера. Течността се охлажда и се връща в течна форма, което  прави поток надолу до дъното на тръбата отново, за да се поддържа непрекъснат процес на отопление.Дълъг живот на продукта. Повечеот 20 години. . Продукта е устойчив на градушки с дебелина на зърното до 35 мм. Системите изработени по тази технология продължаватда работят дори и при счупване на някоя от тръбите. Теглото на слънчевите колектори е относително ниско Малко разходи при прусъеденяване на слънчевият колектор към тръбната разводка Много ниски температурни загуби поради добрата изолация на вакуммата среда (вакуума е най-добрият изолатор) Ниско ветрово съпротивление Работят ефективно дори и при ориентация, различна от оптималната южна заради кръглата форма на тръбите Малко по-ниска цена на слънчевите колектори heat pipe сравнена с тази на плоските селективни колектори, съобразена с количеството вода за загряване при едните и другите колектори До 4 пъти по-ефективни през зимният период сравнено с плоските колектори. Възможност За връзка към съществуващ боилер

 
Split Pressurized Se  
Stainless Steel Seri  
Heat Pipe Series (CP  
Non-pressurized Seri  
Assistant tank