Слънчеви системи без налягане
  Слънчеви системи под налягане
  Слънчеви колектори вакуумно-тръбни
  Бойлери със серпентина
  Аксесоари
 
 
ПРИНЦИП НА РАБОТА НА СИСТЕМА БЕЗ НАЛЯГАНЕ

Слънчевата клетка се състои от колектор и бойлер, често съединени заедно в стабилна метална конструкция. Колектора представлява подредени успоредно една на друга стъклени тръби от високо издръжливо борсиликатно стъкло и във всяка от тях е вложена друга стъклена тръба с по-малък диаметър. Вътрешните тръби са покрити със специално покритие, което абсорбира слънчевата енергия, и нагрява водата, която циркулира в тях. Между двете тръби е направен вакуум, така че слънчевите лъчи преминават свободно през външната стъклена тръба и се абсорбират от вътрешната, но поетата топлина не се излъчва обратно в атмосферата поради перфектната изолация на вакуума. Симстемата е подходяща за сезонно ползване когато температурите са положителни понеже във вакумните тръби циркулира вода.Водата постъпва под налягане в поплавковия съд на слънчевата система от водопроводната мрежа. Този съд поддържа бойлера винаги пълен, чрез поплавък. След нагряване на селективните вакуумни тръби благодарение на слънчевата енергия, топлата вода се изкачва към бойлера на термосифонен принцип. Там тя се акумулира и е готова за консумация от потребителя. За правилно смесване на топлата и студена вода може да се монтира термосмесителен кран или бустер помпа на изхода на топлата вода

• Oсигурява 150- 180 литра гореща вода.
• Системата намира приложение за 3-4 членни семейства.
• Налягането се постига на гравитачен принцип.
• По дълъг тръбен път по-голямо налягане.
• Позволява изграждане с полипропиленови тръби.
• Високоефективна и изключително опростена слънчева система.
• Много ниска относителна маса.

 
Split Pressurized Se  
Stainless Steel Seri  
Heat Pipe Series (CP  
Non-pressurized Seri  
Assistant tank